Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προχώρησε στην προδημοσίευση των δράσεων:

1) «Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

2) «Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστόςτόνισε τα εξής:

«Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων θέσεων εργασίας.

Χρηματοδοτούμε επενδυτικά σχέδια για νέες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού η καθεμία από 50.000 έως 400.000 ευρώ.

Το καθεστώς επιδότησης της δράσης αυτής είναι 60 % και με την πρόσληψη ενός εργαζομένου πρόκειται να φτάνει στο 70%.

Το καθεστώς επιδότησης, για επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού από 80.000 έως 400.000 ευρώ το καθένα, ανέρχεται στο 50% και θα φτάνει στο 60% με την πρόσληψη ενός εργαζομένου.

Δίνεται προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της RIS3 δηλαδή το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, την ενέργεια, το περιβάλλον, το δημιουργικό τουρισμό, την αποκατάσταση και τις προηγμένες υπηρεσίες υγείας, τα μέταλλα και τα δομικά υλικά.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει την επιχειρηματικότητα με τέσσερα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τις επενδύσεις στον τουρισμό συνολικού προϋπολογισμού 23.750.000 ευρώ, το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου και μικροπιστώσεις με 10 εκατομμύρια ευρώ, και τα δύο προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 42 εκατομμύρια ευρώ».

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Θεσσαλίας