ΕπικαιρότηταΠεριφέρειεςΠολιτική

«Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016»

Με γνώμονα τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική ανάπτυξη, την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και την προβολή του παραγωγικού δυναμικού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το υπουργείο Εσωτερικών ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας στην πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016».

Η εν λόγω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αναδεικνύει και επιβραβεύει εκείνες τις Περιφέρειες της Ε.Ε. που επιδεικνύουν εξαιρετικές, εξωστρεφείς επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους.

Η συμμετοχή των Περιφερειών της χώρας μας στο διαγωνισμό για την «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2016» αποτελεί μία ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες να αναδείξουν τον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην ενίσχυση της δυναμικότητας της εθνικής οικονομίας, καθώς και στην προβολή των τοπικών προϊόντων τους.

Σε αυτό το πλαίσιοοι υποψήφιες Περιφέρειες θα πρέπει να επιδείξουν μέσω των συνεργιών τους με τον επιχειρηματικό κόσμο:

(α) Ενα εξωστρεφές πολιτικό όραμα και μια δέσμευση για την προώθηση των ευρωπαϊκών δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(β) Μία εταιρική σχέση και γόνιμη συνεργασία με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και την κοινωνία πολιτών.

(γ) Μία στρατηγική υλοποίησης μέτρων για την επιχειρηματικότητα που περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και άλλων δημόσιων χρηματοδοτήσεων, καθώς και καινοτόμες και αειφόρες δράσεις.

(δ) Ενα πειστικό σχέδιο επικοινωνίας για την κινητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προβολή της Περιφέρειας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Επικαιρότητα