Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Ερευνητικό πρόγραμμα για τη θνησιμότητα ψαριών στον Σχινιά

Εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη συνεδρίαση του στις 20/9, ένα έργο για την Ανατολική Αττική με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε» και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου – Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής» με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για την ιχθυοπανίδα του Σχινιά Μαραθώνα–μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης θνησιμότητας ψαριών» συνολικού προϋπολογισμού 30.876,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου μαζικής θνησιμότητας χελιών και άλλων ψαριών στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, ιδίως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, μέσω της διερεύνησης των περιβαλλοντικών συνθηκών και του σχεδιασμού τεχνικών λύσεων αποκατάστασης, καθώς και η εν γένει παρακολούθηση του ως άνω φαινομένου που αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για τη φυσική λειτουργία του υγροτόπου, όσο και για τη δημόσια υγεία.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής