ΑρθρογραφίαΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Επανεκκίνηση της χώρας με ισχυρή Αυτοδιοίκηση

Άρθρο του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα»

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μια από τις βασικές αιτίες που η χώρα μας δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις παθογένειες του χθες, είναι το υφιστάμενο γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας του Κράτους μας.

Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και η έλλειψη σαφών ορίων ευθύνης ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες του κρατικού μηχανισμού. Όλη η Ευρώπη έχει τολμήσει αλλαγές, με αποκέντρωση ρόλων, πόρων, αρμοδιοτήτων. Σε Δήμους και Περιφέρειες. Στην Ελλάδα μείναμε πίσω.

Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Πατρίδας μας. Αυτό όμως απαιτεί μεταρρυθμίσεις και Αποκέντρωση.

Αυτό είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε για την Περιφέρεια Αττικής, από το Κεντρικό Κράτος. Μια ουσιαστική μεταρρύθμιση κι ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, ώστε ως θεσμός:

  • Να καταστεί βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας.
  • Να προωθεί την κοινωνική συνοχή κι αλληλεγγύη.
  • Να διοικείται με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, με διαρκή λογοδοσία στους πολίτες.
  • Να γνωρίζει ο πολίτης που εμπλέκεται η Περιφέρεια και πως επηρεάζει την καθημερινότητά του.
  • Να διασφαλίζει την ισότιμη και ειλικρινή συνεργασία και με τους 66 Δήμους της Αττικής.
  • Να έχει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους πόρους που έχουν οι Περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε τους άξονες της Νέας Περιφερειακής Διακυβέρνηση, βάζοντας ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών και των διεκδικήσεων μας, το ζήτημα της αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

Προτείνουμε μια νέα διοικητική οργάνωση της χώρας, με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες.

Την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης μεταξύ Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης , υπό την οπτική του αποτελεσματικού σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.

Η νέα οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, που θα οδηγεί σταδιακά στο μοντέλο της περιφερειακής διακυβέρνησης, πρέπει να περιλαμβάνει: την οργάνωση επιτελικών λειτουργιών, την αναδιοργάνωση διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό διοικητικών διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Να προωθεί τη Διαπεριφερειακή, διαδημοτική και διαβαθμιδική συνεργασία, με διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων.

Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή αυτοδιοίκηση, χωρίς να διασφαλίζεται η οικονομική αυτοτέλειά τους.

Γι αυτό απαιτούμε τη διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αλλά και αναβαθμισμένο ρόλο στην υλοποίηση πολιτικών ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Κινούμαστε στη λογική του μοντέλου της μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Αξιοποιώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Επικεντρώνοντας στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών του Λεκανοπεδίου.

Υλοποιώντας τη στρατηγική αυτή, πριν από μερικές ανακοινώσαμε το νέο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της.

Ρίχνουμε βάρος στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Επενδύουμε στη δημιουργία μιας ισχυρής συμμαχίας ευθύνης με τους πολίτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια να κάνουμε καλύτερη, τη ζωή των παιδιών μας.

Αναδεικνύουμε σε προτεραιότητα την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής και τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας της ζωής και της ασφάλειας της περιουσίας των συμπολιτών μας.

Επενδύουμε σε έργα υποδομής και δραστηριότητες που αναδεικνύουν κι αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα εισοδήματα για τους πολίτες της.

Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αττική, χωρίς ισχυρή Περιφέρεια Αττικής. Γι’ αυτό το επόμενο διάστημα, αναλαμβάνουμε οργανωμένα να «κτίσουμε» μια σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

Να ενημερώσουμε τους πολίτες για το ρόλο και τις αρμοδιότητές μας. Να δημιουργήσουμε ένα διαρκή, ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να αντιληφθούν πως τους αφορά ο τρόπος με τον οποίο ασκούμε τις αρμοδιότητες μας.

Με όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα, αναδεικνύουμε την Αττική σε Περιφέρεια πρότυπο, για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με τους πολίτες στην πρώτη γραμμή.

attiki
Close