ΔήμοιΔήμος Νέας Ιωνίας

Επαναλειτουργούν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας 

Στην ενημέρωση ότι τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας μπορούν να επιστρέψουν στους γνώριμους χώρους των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, προχώρησε η Δημοτική Αρχή της πόλης.

Συγκεκριμένα, μετά από ενάμιση χρόνο αναστολής λόγω της πανδημίας, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684 (ΦΕΚ 3899/2182021) για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού Covid19, ορίζει δυο απαραίτητες προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία τους.

Σύμφωνα με αυτές,  η «Λειτουργία δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) θα γίνεται με τη συμμετοχή μόνο ωφελούμενων και εργαζομένων οι οποίοι:

α) Είτε έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό Covid-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, στον υπεύθυνο που ορίζεται από την εκάστοτε δομή,

β) Είτε επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Προς το παρόν οι υπηρεσίες που θα παρέχονται -αποφεύγοντας πάντα τον συνωστισμό και τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας- αφορούν τη συνταγογράφηση φαρμάκων, τις νοσηλευτικές πράξεις, τη θεραπευτική γυμναστική και τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού σταθμού άνοιας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση θα «τηρείται αρχείο καταγραφής ωφελούμενων ανά ημέρα, τηρουμένων των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι