Περιφέρεια Αττικής

Ενίσχυση με νέο εξοπλισμό του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Το εξειδικευμένο έργο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού ενισχύει η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της χρηματοδότησης της προμήθειας αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για μία ακόμα πρωτοβουλία για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, που έρχεται να προστεθεί, μεταξύ άλλων, σε σοβαρές παρεμβάσεις όπως η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Αττικής, ύψους 40,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και εξοπλισμού για τις ανάγκες των στρατιωτικών νοσοκομείων της Περιφέρειας, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενίσχυση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με τεχνολογικό εξοπλισμό

Ο νέος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση νεογνών ως προς τις κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού των αμινοξέων, οι οποίες προκαλούν χρόνια νοσήματα με πολύ σοβαρές εκδηλώσεις επηρεάζοντας πολλά όργανα και λειτουργίες του οργανισμού.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι ο μοναδικός φορέας στη χώρα μας που προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες διάγνωσης από τη δεκαετία του 1970, με ειδικό μηχάνημα – αναλυτή αμινοξέων, το οποίο, λόγω της παλαιότητάς του δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, καθώς δεν είναι πλέον διαθέσιμα ανταλλακτικά.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής