ΔήμοιΔήμος Αγίας Παρασκευής

Ενημέρωση και ψεκασμοί για τα πεύκα

Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι κάθε χρόνο τα πεύκα προσβάλλονται από το έντομο Thaumatopoea pityocampa (πιτυοκάμπη – κάμπια των πεύκων), κάτι που το έτος 2017 είναι έντονο.

Σύμφωνα με τον βιολογικό κύκλο, οι προνύμφες (κάμπιες) του εντόμου τρέφονται με πευκοβελόνες από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με αποτέλεσμα, ειδικά τα νεαρά πεύκα, να εμφανίζουν εικόνα ξήρανσης.

Η κατάσταση αυτή αναστρέφεται την άνοιξη και το καλοκαίρι, με την έκπτυξη της νέας βλάστησης. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και εμπειρία, τα πεύκα δεν ξεραίνονται από τη δράση του εντόμου, το οποίο ζει και τρέφεται από τα πεύκα χιλιάδες χρόνια.

Μεμονωμένες περιπτώσεις ολοσχερούς ξήρανσης πεύκων οφείλονται σε άλλους παράγοντες και όχι στην πιτυοκάμπη. Οι επιπτώσεις της πιτυοκάμπης είναι:

• πρόκληση στρες στα νεαρά κυρίως πεύκα και καθυστέρηση της ανάπτυξής τους

• αισθητική υποβάθμιση του τοπίου

• πρόκληση αλλεργιών σε άτομα που θα έρθουν σε επαφή με τις προνύμφες ή τις εκκρίσεις τους

Οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι καταπολέμησης, φιλικοί προς το περιβάλλον και πλήρως ακίνδυνοι, είναι:

• ο ψεκασμός με βιολογικά σκευάσματα (Bacillus thuringiensis)

• η μηχανική συλλογή και απομάκρυνση των κουκουλιών του εντόμου

Το Τμήμα Πρασίνου κάθε χρόνο συντάσσει μελέτη για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών και συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης, κυρίως σε σχολεία αλλά και στον λόφο Τσακού.

Για τα έτη 2015 και 2016 δεν υποβλήθηκαν προσφορές και δεν εκτελέστηκε η εργασία της καταπολέμησης. Εφέτος συντάχθηκε η μελέτη και έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017, με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΝΤΚΟ ΕΠΕ. Προβλέπεται ο ψεκασμός 425 μεγάλων πεύκων και η κοπή κουκουλιών σε άλλα 100 πεύκα.

Ο ψεκασμός θα γίνει από Οκτώβρη έως αρχές Δεκέμβρη ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα δοθεί προτεραιότητα στα πεύκα που βρίσκονται σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς για την αποφυγή αλλεργιών σε παιδιά και εν συνεχεία θα ψεκαστούν πεύκα στον λόφο Τσακού τα οποία βρίσκονται κοντά σε κατοικίες και στα οποία υπάρχει πρόσβαση των οχημάτων-μηχανημάτων (βυτιοφόρων, καλαθοφόρων, ψεκαστικών) από τους περιμετρικούς πεζόδρομους.

Η κοπή των κουκουλιών θα γίνει κυρίως τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο σε σημεία στα οποία δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση και ο ψεκασμός ή σε πεύκα στα οποία ο ψεκασμός θα έχει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Επίσης, στην πλειοψηφία των πεύκων του λόφου δεν υπάρχει προσβολή από βαμβακίαση (Marchalina hellenica) και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος παρέμβασης.

Τέλος, κάθε χρόνο πριν την έναρξη της θερινής αντιπυρικής περιόδου, θα πρέπει να γίνεται κλάδεμα-καθαρισμός των πεύκων από παλαιούς, ξερούς κλάδους και κοπή-απομάκρυνση ξερών χόρτων. Αυτό θα συμβεί σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής προστασίας και ειδικά για επεμβάσεις κλαδέματος των πεύκων απαιτείται σχετική άδεια από το Δασαρχείο.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι