Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στο Βόρειο Αιγαίο

Με απόφαση της περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 6,25 εκατομμύρια ευρώ και θα το υλοποιήσει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής βελτίωσης σε κατοικίες.

Το Ταμείο, το επόμενο διάστημα και αμέσως μετά την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». θα προκηρύξει τη δράση στους υποψηφίους ωφελούμενους, ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα ιδιωτών για θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, ενώ η επιλογή των έργων θα γίνει με κριτήρια εισοδηματικά, τιμής ζώνης κλπ.

Η περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά:

«Με χρηματοδοτικούς πόρους από το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίου 2014-2020, εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα για τη βελτίωση κατοικιών στα νησιά μας ώστε να μειωθούν οι δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά.

Πέρα από το προφανές οικονομικό όφελος υπάρχει και το ανεκτίμητο περιβαλλοντικό όφελος και βεβαίως η συνεπακόλουθη βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου».

 

Προτεινόμενα