ΔήμοιΔήμος Ελευσίνας

Ελευσίνα: Αιτήσεις για προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στον Δήμο

Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στον Δήμο Ελευσίνας, μέσω ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά σήμερα 20 Ιανουαρίου και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες οι οποίες αφορούν στον Δήμο Ελευσίνας, είναι οι κάτωθι:

  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1)
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1)
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2)
  • ΠΕ Οικονομολόγων – Λογιστών (1)
  • ΤΕ Διοικητικό – Λογιστικό (2)

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στην «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι