Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-ΘράκηςΠεριφέρειες

Εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης για Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2019

Τοποθεσία: Ξενοδοχείο Chris & Eve Mansion, Κομοτηνή

10:00 – 10:30 Προσέλευση – Εγγραφές
10:30 – 10:45 Χαιρετισμοί
10:45 – 11:00 Κοινωνική πολιτική και δράσεις στήριξης κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρ. ΜέτιοςΠεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
11:00 – 11:15 Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και κατευθύνσεις για την περίοδο 2021-2027, Χρ. Ταβουλτσίδου, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
11:15 – 11:30 Κοινωνική μέριμνα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  Μ.Σεβδυνίδου, Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
11:30 – 12:00 Παρουσίαση του Σχεδίου  Δράσης για την αξιοποίηση της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Γ. Μαυρογιάννης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε, Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
12:00 – 13:00 Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων
13:00 – 13:30 Συζήτηση – τοποθετήσεις

 

 

Προτεινόμενα