ΔήμοιΔήμος Μαραθώνος

Εγκαίνια νέου κέντρου του ιδρύματος Παμμακάριστος

Το έργο, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου.

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», σε χώρους ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου στη Νέα Μάκρη (20 στρέμματα με 6.000 τ.μ. κτιριακές εγκαταστάσεις) που έχουν παραχωρηθεί στο Ίδρυμα, υλοποιεί αδιάλειπτα επί 65 χρόνια ειδικώς φιλανθρωπικό έργο για παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία, που αφορά τη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους σε δεξιότητες, απαραίτητες για την ένταξή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Με ιδιαίτερη χαρά, η Διοίκηση του Ιδρύματος, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00, θα εγκαινιάσει νέα πτέρυγα στους χώρους του Ιδρύματος η οποία θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, που παρέχονται σε παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει υποστηρίξει στο παρελθόν το ειδικώς φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», με δωρεές κρίσιμες για την επιβίωσή του και την ορθή εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το έτος 2017 ανέλαβε την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», ώστε να συνεχίσουν αδιάλειπτα οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει.

Από το Σεπτέμβριο 2017, το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» στο πλαίσιο των υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας προς παιδιά με αυτισμό και νοητική αναπηρία, υλοποιεί και την Πράξη «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», (MIS 5002641) του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων-Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία αφορά τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα 75 ωφελούμενων παιδιών με νοητική αναπηρία, για διάστημα τριών ετών.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» προσκαλεί όλους ως -εν δυνάμει- stakeholders των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ στη χώρα, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 στις 11:00, να γνωρίσουν καλύτερα και να υποστηρίξουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό έργο για παιδιά και νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία που παρέχεται αδιάλειπτα από το Ίδρυμα επί 65 χρόνια.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι