Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Δράσεις για πιο «πράσινα» και φιλικά δημόσια μεταφορικά μέσα

Συναντήσεις με αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ σε Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα

Τα δημόσια μεταφορικά μέσα σε Λάρισα και Βόλο γνώρισαν εκπρόσωποι φορέων από την Ισπανία, την Ρουμανία, την Εσθονία και την Κροατία, οι οποίοι επισκέπτονται την Θεσσαλία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  προγράμματος OptiTrans, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος OPTI-TRANS (optimization of public transport policies for green mobility) είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ακόμη, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και της γνώσης των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το έργο OPTI-TRANS στοχεύει σε προτάσεις και σχέδια δράσης που θα προσφέρουν πιο αποτελεσματικές και «φιλικές» προς το επιβατικό κοινό υπηρεσίες.

Στη συνάντηση που έγινε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα, τους Ευρωπαίους εταίρους καλωσόρισε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου μάθησης Νίκος Λιούπας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία και τον ιδιαίτερο ρόλο του δημόσιου δικτύου μεταφορών στη Θεσσαλία, τόσο λόγω της κεντροβαρούς θέσης της όσο και λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε στη συνέχεια το Βόλο όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του αστικού ΚΤΕΛ και υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Close