ΔήμοιΔήμος Αγίας Παρασκευής

Δωρεάν υποτροφία από ελληνογαλλική σχολή

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, αποδεχόμενος την προσφορά της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά», παρέχει μια πλήρη υποτροφία εξαετούς διάρκειας σε μαθητή της ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου του Δήμου.

Η υποτροφία αφορά το 100% των διδάκτρων για τη φοίτηση του μαθητή και τη σίτιση (πιάτο ημέρας-plat du jour) και δεν αφορά στα έξοδα χρήσης σχολικού λεωφορείου και στη συμμετοχή σε επί πληρωμή δραστηριότητες.

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί μια οικογένεια προκειμένου το παιδί της να συμμετέχει στη διαδικασία διεκδίκησης της υποτροφίας, είναι οι εξής:

  • Θα πρέπει να είναι κάτοικος και δημότης του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  • Να έχει επιλέξει τη γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Δημοτικό σχολείο όπου φοιτά
  • Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το κατώφλι κινδύνου της σχετικής φτώχειας, όπως αυτή ορίζεται στην τελευταία διαθέσιμη έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Έκθεση κοινωνικής έρευνας θα συνταχθεί από την Κοινωνική Λειτουργό του τμήματος Παιδείας του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) έως τις 03/02/2017, για το Τμήμα Παιδείας, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση ότι έχει επιλέξει ο μαθητής ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη γαλλική από το δημοτικό σχολείο που φοιτά
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη ΔΟΥ
  • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης από τη ΔΟΥ (Ε9)
  • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποστηρίζει την οικονομική αδυναμία της οικογένειας

Μετά την κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου, οι υποψήφιοι που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Ελληνογαλλικής Σχολής που θα πραγματοποιηθούν στις 06/05/2017 για την εισαγωγή τους στην τάξη της Α’ Γυμνασίου το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (η αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί στη Σχολή έως τις 30/04/2017).

Επιτυχών θα είναι ο μαθητής που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους πρώτους 30 μαθητές της λίστας επιτυχόντων των εξετάσεων για την Α’ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από την Ελληνογαλλική Σχολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο Τμήμα Παιδείας με την Αγγελική Τζανή στο τηλέφωνο: 213-2004568.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι