ΔήμοιΔήμος Φυλής

Δήμος Φυλής: Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους 55-67 ετών

Ο Δήμος Φυλής, προκειμένου να στηρίξει τους συνδημότες μας ανέργους πλησίον της σύνταξης, ηλικίας 55-67 ετών, δήλωσε συμμετοχή στο σχετικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Για το θέμα αυτό, ο δήμαρχος της πόλης Χρήστος Παππούς, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Ο δήμαρχος επεσήμανε στον διοικητή του ΟΑΕΔ ότι έχει διαπιστώσει τεράστιο ενδιαφέρον από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και ζήτησε να διατεθεί στον Δήμο Φυλής ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός θέσεων.

Ωστόσο, παράλληλα με τις ενέργειες του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι συνδημότες μας θα πρέπει να ζητήσουν, το συντομότερο δυνατό, συνάντηση με τον εργασιακό σύμβουλο του τοπικού υποκαταστήματος του ΟΑΕΔ (Φυλής 135, Ιλιον, 131 22, τηλέφωνο 21 0238 2454).

Στη συνάντηση θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στο Πρόγραμμα και θα καταθέσουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος θα τους υποδείξει, με συστατικό σημείωμα, στον Δήμο.

Εξυπακούεται ότι ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να υποδείξει εργαζομένους που, ενώ ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 55-67 δεν παρουσιάστηκαν στον εργασιακό σύμβουλο στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην υποχρέωση παρουσίας εμπίπτουν και οι άνεργοι που είχαν ολοκληρώσει παλαιότερα τη διαδικασία, οι οποίοι, επίσης, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 

1) Τη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/55-67+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91+%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97+62%CE%A8%CE%974691%CE%A92-%CE%9452.pdf/35749c1a-bdf8-4b91-b259-10e2698cd000

 

2) Το ΦΕΚ της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ: http://www.oaed.gr/documents/10195/1214512/55-67+%CE%A6%CE%95%CE%9A+2855_13.7.20.pdf/5d7d9165-abfd-4170-ae4b-f63a4c0f8e6e

Close