Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρειες

Χρηματοδότηση της Κέρκυρας για τις ετήσιες «Γιορτές Πόλης»

Την ένταξη της πράξης “Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας” (Γιορτές Πόλης) με κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 20142020», υπέγραψε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο π/υ 1.125.600 ευρώ αναφέρεται στη διοργάνωση εκδήλωσης πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας στην πόλη της Κέρκυρας.

Ειδικότερα, οι δράσεις πολιτισμού υπό τον τίτλο «Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας («Γιορτές Πόλης») θα καλύπτουν στοχευμένα υφιστάμενες και νέες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, το σύνολο σχεδόν του φάσματος των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σύγχρονου και βιωμένου πολιτισμού, ήτοι: Παραστατικές τέχνες, εικαστικά, μουσική, λογοτεχνία και ποίηση, γαστρονομία, οπτικοακουστικές τέχνες.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ που διαρθρώνονται σε έξι (6) Θεματικές Κατηγορίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Δρώμενων, υλοποιούνται σε ετήσιους κύκλους.

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ με τη μορφή της συντονισμένης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης δράσεων που υλοποιούνται από πολιτιστικούς φορείς της πόλης, θα ενισχυθεί μέσω του ΠΕΠ για τους 3 πρώτους ετήσιους κύκλους λειτουργίας του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση των παραπάνω προβλέπονται και συγχρηματοδοτούνται μέσω του ΠΕΠ οι απαραίτητες υποστηρικτικές δράσεις, που αφορούν σε:

• Υπηρεσίες Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Marketing

• Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας προβολής

• Παροχή Ειδικού Εξοπλισμού

• Υπηρεσίες «φυσικής» Δημοσιότητας, οργάνωσης/παραγωγής εκδηλώσεων

Η πράξη έχει ως φορέα υλοποίησης και λειτουργίας τον Δήμο Κέρκυρας, με την υποστήριξη της Αστικής Αρχής και γενικότερα της Εταιρικής Σχέσης της ΟΧΕ του Δήμου Κέρκυρας.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2022.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

Προτεινόμενα