Υπουργείο ΕσωτερικώνΦορείς-Οργανισμοί

Χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΣ μέσω της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν Υπουργείο Εσωτερικών (Yπ. Γραμματέας κα Γ. Βαλατσού, κατόπιν εντολής του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου) και ΕΕΤΑΑ (Διευθύνων Σύμβουλος Σπ. Σπυρίδων) για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με τη σύμβαση να ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου 2021.

Το συνολικό ποσό της εν λόγω χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών ανέρχεται στα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).

Η καταβολή των πόρων στην ΕΕΤΑΑ για την περαιτέρω διάθεσή τους προς τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταβληθούν τα λειτουργικά κόστη των εμπλεκόμενων δομών για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πραγματοποιηθεί σε τρείς (3) δόσεις.

Η Α’ δόση θα αποτελεί το 75% του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο ποσού, η Β’ δόση το 17% και η Γ’ θα αποτελέσει το 8% του ανωτέρω προβλεπόμενου συνολικού ποσού.

Close