Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Ασκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια

Μέχρι και τις 18 Αυγούστου 2017 θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι υποψήφιοι δικηγόροι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα αφορά για έξι θέσεις δικηγόρων διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι μήνες, με τη συμφωνία και των δύο μερών και απόφαση του αρμόδιου Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι τέσσερις (4) εξ αυτών θα ασκηθούν στην Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε (έδρα) στην Πάτρα και οι άλλοι δύο (2) στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να εισαχθούν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσα από τις δυνατότητες που έχουμε. Το ευρύ φάσμα υποθέσεων που διαχειρίζεται η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, θα συμβάλλει στην ενίσχυση των γνώσεών τους».

Η δυνατότητα αυτή δίνεται λόγω του αναμορφωμένου Κώδικα Δικηγόρων, ο οποίος επιτρέπει στους υποψήφιους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς.

Αιτήσεις και πληροφορίες για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μπορείτε να βρείτε στη Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας (Πανεπιστημίου 254, Β’ κτίριο, Πάτρα). Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Αγγελοπούλου, 2613-613430

Αιτήσεις και πληροφορίες για το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30, Μεσολόγγι). Αρμόδια υπάλληλος: Ευαγγελία Πατσιά, 26313-61215.

Δύο νέες προσλήψεις σε Αχαΐα και Ηλεία

Στην έγκριση πρόσληψης δύο δικηγόρων προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο με πρόσφατη απόφασή του ενέκρινε την πρόσληψη με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, ενός δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ενός στην Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

 

Προτεινόμενα