ΕΝΠΕΦορείς-Οργανισμοί

Παρατηρητήριο Δόμησης: Είναι τομή, αλλά…

Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος στις Περιφέρειες για να διαδραματίσει προς όφελος της κοινωνίας το ρόλο που προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου τού υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και να μην καταντήσει άδειο κέλυφος χρειάζεται να θωρακιστεί με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Αυτό ήταν το μήνυμα του Δ.Σ. της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα, η οποία μετείχε στη συνεδρίασή του.

Το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ επαναβεβαίωσε τη θέση του ότι με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μία σημαντική τομή και ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση επιθυμεί να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αυτή πρόκληση, ταυτόχρονα όμως, έθεσε ως προϋπόθεση για την επιτυχία του Παρατηρητηρίου, να δοθούν στις Περιφέρειες τα απαιτούμενα εργαλεία.

«Εμείς θέλουμε να πετύχει το Παρατηρητήριο προς όφελος της κοινωνίας, γι’ αυτό και θέτουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις», επισήμανε ο Πρόεδρος της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδας Κώστας Αγοραστός και προσέθεσε: «οι Περιφέρειες είναι υποστελεχωμένες καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αποχωρήσει το 44% του προσωπικού τους. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση του Παρατηρητηρίου με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου είναι ανεπαρκής».

Το Δ.Στης ΕΝΠΕ ζήτησε από τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος να διασφαλιστούν:

* Η στελέχωση του Παρατηρητηρίου, καθώς Παρατηρητήριο με έναν – δύο υπαλλήλους θα είναι ως μη γενόμενο, ένα άδειο κέλυφος, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι για τη στελέχωση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου κατατέθηκαν και προτάσεις να δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικούς αναδόχους ή τις αναπτυξιακές εταιρείες των Περιφερειών.

* Η πλήρης κάλυψη του κόστους λειτουργίας του αφού πρώτα προσδιοριστεί με ειδική μελέτη πόσο θα είναι αυτό σε κάθε Περιφέρεια.

Στην κυρία Κλαμπατσέα κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τις πηγές χρηματοδότησης.

* Η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείου και Περιφερειών και μεταξύ Περιφερειών και Δήμων.

Και αυτό, για να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, όπως παρατηρείται ήδη σε άλλους τομείς.

Από την πλευρά της η κυρία Κλαμπατσέα τόνισε ότι με το σχέδιο νόμου «οι Περιφέρειες αποκτούν κεντρικό ρόλο» όσον αφορά στο δομημένο περιβάλλον και παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ο ρόλος Περιφερειών και Δήμων θα είναι διακριτός, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων…

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΕΝΠΕ