Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Αποτίμηση ζημιών από την πυρκαγιά σε επιχειρήσεις

Η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, υπέγραψε απόφαση για την επικαιροποίηση της Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των, κατά νόμο, άμεσων ενεργειών της για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό τους ύψους της ζημίας από την Επιτροπή, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.

Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημίαη Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκτίμησης της ζημίας.

Εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή υποβάλλει τα προβλεπόμενα στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες καταβολής της σχετικής αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών από επιτροπές των Δήμων και της Περιφέρειας, θα υποβληθεί αίτημα της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών από την Περιφέρεια.

Ενημερώνονται οι πολίτες ότι για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν σε οικείες τους, θα πρέπει να απευθύνονται στους οικείους δήμους, μετά από το πέρας της κατάσβεσης της φωτιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη, τηλέφωνο: 213-2005110) ή στους οικείους Δήμους.

Εξάλλου, στη διάθεση της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, για το ενδεχόμενο τυχών αναζωπυρώσεων, τα μηχανήματα έργα και πυρόσβεσης (υδροφόρες, ερπυστριοφόρα βαρέως τύπου χωματουργικά μηχανήματα), με τα οποία έχει συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής το Πυροσβεστικό Σώμα.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής