Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Απόσυρση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι εκδόθηκε υπουργική απόφαση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν στην «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους».

Αφορά τη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους», Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π. Αλ. και Θ).

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ aposyrsi.alieia.gr και στη συνέχεια θα υποβάλλεται ταχυδρομικά ο πλήρης φάκελος δικαιολογητικών στην ΕΥΔ. ΕΠΑΛΘ (Μιχαλακοπούλου 103, ΤΚ: 11527, Αθήνα).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης ορίζεται η Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, στο τηλέφωνο 2413-511160.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Θεσσαλίας