Αντιπεριφέρεια ΝήσωνΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Απορρίφθηκε η μυδοκαλλιέργεια στη Σαλαμίνα

Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Τζήμερου, απορρίφθηκε η δημιουργία μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στην Ψιλή Αμμο Σαλαμίνας.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ήταν αρνητική για τους κάτωθι λόγους:

• Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εκτός της Π.Α.Υ. (Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) Α.10 «Σαλαμίνα – Μέγαρα»

• Η εξεταζόμενη πλωτή μονάδα βρίσκεται εντός Π.Α.Υ.Ε, όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και όχι η οστρακοκαλλιέργεια, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Π.Α.Υ. Α και Β της Περιφέρειας Αττικής, όπου η κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα περιλαμβάνει τόσο τις ιχθυοκαλλιέργειες όσο και τις οστρακοκαλλιέργειες

• Μέχρι και την παρούσα δεν έχει θεσμοθετηθεί Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στην Περιφέρεια Αττικής

• Η με αριθ. 48/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ζητά την αναστολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 31722/04-11-2011 (ΦΕΚ Β’/2505/04-11-2011) σχετικά με την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» για την Περιφέρεια Αττικής

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, συνεπικουρούμενα με τη λαϊκή βούληση που πρέπει να λαμβάνεται πρωταρχικά υπόψη, αναφορικά με τις υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες δε γίνεται δεκτή η ίδρυση πλωτής μονάδας.

Η παρουσία των Σαλαμινίων, με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελεί αψευδή μάρτυρα γι’ αυτό.

Η απόφαση απόρριψης δικαίωσε τα αιτήματα πολιτών και φορέων του νησιού, ιδιαίτερα δε και μετά τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που υπέστη με τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ», για την αποτροπή της περαιτέρω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Αντιπεριφέρεια Νήσων