Ένα ακόμη σημαντικό έργο ενίσχυσης των υποδομών του Περάματος εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση (01/11/2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων αποστράγγισης ομβρίων υδάτων επί της οδού Πλαστήρα και τη σύνδεσή του με τον υφιστάμενο αγωγό στη συμβολή με τη Λεωφ. Ειρήνης.

Το έργο προϋπολογισμού 700.000€ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, φρεάτια και όλα τα συνοδά έργα.

Το έργο παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας λόγω του έντονου φυσικού ανάγλυφου, του βραχώδους της περιοχής, τη στενότητα των οδών και την ύπαρξη άλλων δικτύων κοινής ωφέλειας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης εισηγούμενος το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να θωρακιστεί ο αστικός ιστός απέναντι στους κινδύνους από πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα έργο αναμένεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία της πόλης, την ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συνιστά μια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύσει και να θωρακίσει με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο τον αστικό ιστό με κρίσιμα έργα αστικών υποδομών και ειδικά σε περιοχές όπως το Πέραμα, που την προηγούμενη περίοδο αναπτύχθηκε χωρίς συγκροτημένο και λειτουργικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με τα γνωστά σε όλους αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης. Σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Προτεινόμενα