Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Ανατολική Αττική: Συνεδρίασε η Πολιτική Προστασία

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, μετά από πρόσκληση του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και προέδρου του ΣΟΠΠ Πέτρου Φιλίππου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη αφορούσαν στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου του 2018, τις δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες και χιονοπτώσεις παγετό κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμού.

O αντιπεριφερειάρχης, αρχικά καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους και έκανε μια συνοπτική αναφορά στην αντιπυρική περίοδο και στα συμβάντα στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, εστιάζοντας κυρίως στην τραγική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο Μάτι.

Επεσήμανε την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας η οποία ενεργοποιήθηκε για να συνδράμει το Πυροσβεστικό Σώμα με υδροφόρες και εκσκαφικά μηχανήματα σε όλες τις περιπτώσεις.

Αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και υλοποιούνται από πλευράς Κυβέρνησης, μέτρα στήριξης των πληγέντων και των πυρόπληκτων περιοχών.

Επίσης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της Περιφέρειας (Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας) τα μηχανήματα που διατέθηκαν για αποκατάσταση και άρση επικινδυνοτήτων, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων είτε μετά από αιτήματα των Δήμων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, είτε μετά από αιτήματα των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συνολικά έχουν γίνει μέχρι στιγμής έξι (6) εργολαβίες με δαπάνη γύρω στο 900.000 ευρώ (από 26/07/2018 έως και σήμερα).

Ευχαρίστησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για το δύσκολο έργο που είχε και φέτος, καθώς και την αστυνομία και την τροχαία για το πολύτιμο έργο που συντελεί.

Επίσης ευχαρίστησε τα στελέχη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας που ήταν παρόντες σε όλα τα συμβάντα, προσφέροντας τη βοήθεια τους όπου χρειάστηκε, τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και φυσικά τους εθελοντές που αποτελούν βασικό κομμάτι στον κρίκο της πυρόσβεσης.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα της συνάντησης που είναι ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για τις αναγκαίες προληπτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από κάθε συμβάν (πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις) κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους ότι εκτελούνται έργα και μελέτες ή πρόκειται να εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Επίσης, ο Πέτρος Φιλίππου ανέφερε ενδεικτικά τα παρακάτω:

• Τον καθαρισμό ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

• Την ολοκλήρωση του καθαρισμού και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών στις οδούς αρμοδιότητάς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής μέχρι το τέλος του έτους

• Αντιπλημμυρικά έργα που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα στους Δήμους Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διονύσου, Παλλήνης

• Εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αττικής που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα

• Τις ιρλανδικές διαβάσεις που υπάρχουν σε δρόμους αρμοδιότητας των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας προκειμένου να γνωστοποιηθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται από πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να σημανθούν κατάλληλα από την αρμόδια Τροχαία

Αναφερόμενος στις χιονοπτώσεις, επεσήμανε ότι “ακολουθώντας την περσινή πετυχημένη χρονιά θα τα καταφέρουμε και φέτος”.

Ότι ήδη υπάρχουν ανάδοχοι στις εργολαβίες αποχιονισμού που θα εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολητικών Υποδομών σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Αντιπεριφέρειας, καθώς και μητρώο ιδιωτικών μηχανημάτων από την Πολιτική Προστασία.

Τα μηχανήματα έργου που διαθέτει η Αντιπεριφέρεια έχουν παραχωρηθεί σε Δήμους. Υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού στις αποθήκες της Περιφέρειας και θα γίνει εάν απαιτηθεί και νέα προμήθεια.

Τέλος, σχετικά με το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, από πλευράς εμπλεκομένων υπηρεσιών, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμικά φαινόμενα.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να επανεξετάζουν προληπτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την ετοιμότητά τους και τον σχεδιασμό των δράσεων σε σχέση με τον σεισμικό κίνδυνο.

Εχουν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα ανά Δήμο όλοι οι χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού, οι οποίοι έχουν απεικονιστεί χαρτογραφικά στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

Επίσης, τα μέλη του ΣΟΠΠ έχουν ενημερωθεί για το σημείο που θα συνεδριάσει το ΣΟΠΠ σε περίπτωση που το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αντιμετωπίζει πρόβλημα στατικότητας, καθώς και που θα λειτουργήσουν εναλλακτικά οι κρίσιμες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας.

Επεσήμανε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των σημείων συγκέντρωσης των πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όλων των Δήμων, βάσει των εμπειριών που έχουν αποκτηθεί τα σχέδια διαφυγής.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής