Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

«Αδριατική – Ιόνιο»: Αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης

Στις εργασίες της 11ης Συνεδρίασης της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική-Ιόνιο» της Επιτροπής των Περιφερειών προήδρευσε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Η συνεδρίαση της Ομάδας είχε ιδιαίτερη σημασία για την εμπλοκή των Περιφερειών και των Πόλεων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου στην υλοποίηση της Στρατηγικής EUSAIR, καθώς πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της Μεσογειακής Συνόδου της Αθήνας και της άτυπης Συνόδου της Μπρατισλάβα που έγιναν το Σεπτέμβριο, αλλά και ελάχιστες ημέρες μετά τις συναντήσεις των Συντονιστών των Πυλώνων της EUSAIR και του Συμβουλίου Διακυβέρνησης της EUSAIR, που έγιναν στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2016.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας Απόστολος Κατσιφάρας ανέφερε:

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειές μας και οι πόλεις μας είναι ακριβώς οι ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι χώρες μας. Στη Σύνοδο της Αθήνας μεταξύ άλλων κυριάρχησε και το θέμα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης που κλονίζει τις Περιφέρειές μας.

Δυστυχώς, στην άτυπη Σύνοδο των ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ στην Μπρατισλάβα που ακολούθησε στις 16 Σεπτεμβρίου, για άλλη μια φορά κυριάρχησαν οι διαφωνίες και τα αποτελέσματα επί του θέματος ήταν πενιχρά».

Υπογραμμίζοντας στην συνέχεια ότι η Διακήρυξη του Ντουμπρόβνικ μετά το 1ο Φόρουμ EUSAIR, τον Μάιο του 2016, επικαλούμενη την αρχή της Αλληλεγγύης στην οποία βασίζεται η ΕΕ, ζητά όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό, εδαφικής συνεργασίας και τα προενταξιακά προγράμματα στις χώρες που συμμετέχουν στην EUSAIR να εξετάσουν, όπου είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό στο πλαίσιο των υφιστάμενων προτεραιοτήτων και στόχων της EUSAIR, και μάλιστα, καλεί το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας ADRION για την παροχή στήριξης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης με αναπροσαρμογή των πόρων του Προγράμματος.

Κατά τη συνεδρίαση, το Σώμα χαιρέτισε προσέγγιση της Ελληνικής Προεδρίας της EUSAIR «Σκεφτόμαστε Μακροπεριφερειακά και δρούμε Τοπικά», ως ένα ισχυρό τρόπο συνεργασίας και βούλησή να υλοποιηθεί η Στρατηγική EUSAIR με την ευρύτερη συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα από το 1ο EUSAIR Φόρουμ στο Ντουμπρόβνικ μοιράζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), ενώ από 1ης Ιουνίου και για ένα χρόνο, ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (ΑΙΙ).

Ο κ. Κατσιφάρας υπογράμμισε σχετικά:

«Μετά και το BREXIT το καλοκαίρι, αλλά και τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό και τα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, είναι σαφές έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενώ σε επίπεδο κυβερνήσεων η αλληλεγγύη συχνά μεταφράζεται σε ευχολόγια. Γι’  αυτό θεωρώ ότι έχει μεγάλη σπουδαιότητα η προσέγγιση «Σκεφτόμαστε Μακροπεριφερειακά και δρούμε Τοπικά. Πρέπει να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών μας, στις Πόλεις μας και τις Περιφέρειές μας, για το τι αντιπροσωπεύει η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και για το ποια είναι η προστιθέμενη αξία της. Αλλά και η Στρατηγική EUSAIR πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και έργα, με άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες».

Επίσης, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε η προετοιμασία της απάντησης της Ομάδας στο έγγραφο για την επισήμανση των έργων, στο έγγραφο για την πλατφόρμα των ενδιαφερόμενων μερών, και πάνω απ’ όλα, στο έγγραφο για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Διακυβέρνησης EUSAIR στην Αθήνα, δεδομένου ότι η προθεσμία που δόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Διακυβέρνησης (στο οποίο συμμετέχει και η Διαπεριφερειακή Ομάδα Αδριατικής-Ιονίου της ΕτΠ) για να αποστείλουν γραπτώς τη συμβολή τους, είναι η 30ή Οκτωβρίου.

 

Προτεινόμενα