Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

2,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου «Μεταξά»

Ακόμη μία πρωτοβουλία για τη στήριξη της δημόσιας υγείας αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί με προϋπολογισμό ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου «Μεταξά» στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής, το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» και οι Κτιριακές Υποδομές ΑΕ υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του σχετικού έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά, Α΄ Φάση: Ανακατασκευή δικτύων και εξοπλισμού ειδικών εγκαταστάσεων, επεξεργασίας – διανομής νερού και αποχέτευσης».

Να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο «Μεταξά» αποτελείται από συγκρότημα κτιρίων, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους – τα επιμέρους κτίρια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1959 και 1980.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Στο κτιριακό συγκρότημα εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, στο πλαίσιο της ανακατασκευής των δικτύων διανομής νερού και αποχέτευσης στο σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου, συνολικού εμβαδού 22.829 τ.μ.

Οι παρεμβάσεις θα εκτελεσθούν σε φάσεις και ανά κτίριο με σταδιακή απομόνωση των τμημάτων του Νοσοκομείου όπου εκτελούνται εργασίες, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του και με συνεχή μέριμνα, ώστε να ελαχιστοποιείται κάθε φορά η όχληση στους γειτνιάζοντες χώρους.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής