Υπουργείο Εσωτερικών

Και οι Δήμοι θα ρυθμίζουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους!

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο Νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων με τίτλο: «Ελεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών επεκτείνεται και προς τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων.

Παραλλήλως, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αρκεί οι οφειλέτες να καταθέσουν αίτηση μέχρι 14 Νοεμβρίου 2014.

Το πλαίσιο των ρυθμίσεων προβλέπει μεταξύ άλλων και πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση που υπάρξει εφάπαξ εξόφληση της οφειλής.

Οπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση:

«Προβλέπεται εξόφληση εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή σε δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10% έως 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και των αριθμό των δόσεων.

Παράλληλα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων και καταλαμβάνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μέχρι 30.9.2014 (αντί έως 14.4.2014 και μόνο προς τους Δήμους που ισχύει σήμερα).

Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης συναφή θέματα σχετικά με τον αριθμό των δόσεων, τα ποσοστά απαλλαγής κ.λπ.

Τα ανωτέρω ποσοστά απαλλαγής τελούν αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται υποχρεωτικά πλήρης απαλλαγή κατά 100%, ενώ τίθενται ανώτατα όρια στον αριθμό των δόσεων και κατώτατα στο ύψος της κάθε δόσης.

Η σχετική αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται στη Δ.Ε.Υ.Α. έως την 14.11.2014».

Επίσης, με την ίδια Τροπολογία συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών, επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών